24 października 2016

24 października 2016 r. w Warszawie, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Głównego, prof. nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego TPA.
Sekretarz Generalny TPA, mgr Janusz Gast przedstawił informację o działalności Zespołu Roboczego Prezydium ZG TPA za okres od poprzedniego posiedzenia Zarządu Głównego TPA, tj. od 23 kwietnia 2016 r. Podkreślił inicjatywy oddziałów TPA w Lublinie, Wrocławiu i Radomiu. Wskazał na pojawiające się nowe inicjatywy chęci działania w ramach Towarzystwa. Poinformował również o udziale przedstawicieli TPA w imprezach zewnętrznych związanych z Austrią. Zarówno Prezes jak i Sekretarz Generalny wskazali na potrzebę otwierania się Towarzystwa na współpracę z instytucjami i organizacjami, które mogą być partnerami w organizacji różnych inicjatyw programowych Towarzystwa.
Obecni członkowie Zarządu Głównego, jednocześnie kierujący oddziałami terenowymi poinformowali o swoich inicjatywach.
W związku z wyjazdem za granicę dotychczasowego Skarbnika Zarządu Głównego TPA, mgr Sławomira Wróblewskiego Zarząd Główny przyjął jego rezygnację z tej funkcji. Na jego miejsce wybrany został mgr Andrzej Karliński z Warszawy.
Uczestnicy posiedzenia Zarządu Głównego TPA wzięli tego dnia udział w  uroczystości Święta Narodowego Republiki Austrii oraz w przyjęciu wydanym przez Ambasadora dr Thomasa Buchsbauma w hotelu „Polonia Palace” w Warszawie.