27 października 2016

27 października 2016 r. to ważny dzień dla całego TPA. W tym dniu odbyły się w Lublinie uroczystości 40-lecia utworzenia najstarszego z działających oddziałów Towarzystwa – Oddziału Lubelskiego. Historia i bogaty dorobek tego oddziału związane są przede wszystkim ze środowiskiem akademickim Lublina, zwłaszcza Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nic też dziwnego, że uroczystości te odbyły się na terenie UMCS, w Chatce Żaka. Honorowy Patronat nad uroczystościami objęli Ambasador Republiki Austrii w Polsce, dr Thomas Buchsbaum, Rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Sławomir Sosnowski oraz Prezydent Miasta Lublina, dr Krzysztof Żuk. Przedstawiciele patronów zaszczycili też swoją obecnością uroczystości. W uroczystości wzięli udział Radca Minister Ambasady Republiki Austrii w Polsce, Christian Autengruber, Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie, Piotr Majchrzak, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko – Austriackiego, prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski oraz Sekretarz Zarządu Głównego TPA, mgr Stanisław Szumski, Wiceprezydent Lublina, Artur Szymczyk, Prodziekan Wydziału Politologii UMCS, dr hab. Wojciech Ziętara. To właśnie Wydział Politologii UMCS obok Oddziału TPA w Lublinie byli współorganizatorami uroczystości. Przybyło wielu członków i sympatyków TPA z Lublina i województwa lubelskiego. Uroczystość zaczęła się krótkim koncertem muzyki kompozytorów austriackich wykonanym przez Orkiestrę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lublinie. Odczytany został list gratulacyjny od Marszałka Województwa Lubelskiego.
Prezes Oddziału TPA w Lublinie, dr Elżbieta Muciek przedstawiła bogaty dorobek Oddziału. Może on się poszczycić wieloma wydawnictwami, których tematyka dotyczy Austrii, stosunków polsko – austriackich oraz Polonii w Austrii, konferencjami naukowymi na te tematy, wystawami, koncertami oraz pośrednictwem w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy polskimi i austriackimi instytucjami. Historię Oddziału tylko we fragmentach obrazowała wystawa zdjęć oraz publikacji poświęconych Austrii, stosunkom polsko – austriackim oraz austriackiej Polonii w Chatce Żaka.
Wzruszającą częścią uroczystości było wręczenie przez Prezesa Zarządu Głównego TPA, prof. nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego oraz Sekretarza Zarządu Głównego TPA, Stanisława Szumskiego Złotej Odznaki „Zasłużony dla Towarzystwa Polsko – Austriackiego” wraz z Dyplomami dwom współzałożycielom Oddziału w Lublinie, byłemu Rektorowi UMCS, prof. Wiesławowi Skrzydło oraz dr inż. Stanisławowi Błaziakowi, członkowi Prezydium Zarządu Głównego TPA, Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Lubelskiego TPA a także zasłużonemu działaczowi Oddziału TPA w Lublinie, ks. prof. Edwardowi Walewanderowi, Kierownikowi Katedry Pedagogiki Porównawczej KUL. Dyplomy Uznania Zarządu Głównego TPA otrzymały Prezes Zarządu Oddziału TPA w Lublinie, dr Elżbieta Muciek oraz członkinie Zarządu Oddziału, dr Ewa Godlewska i dr Dorota Litwin – Lewandowska.
Uroczystość uświetnił piękny występ Zespołu Pieśni i Tańca UMCS. Zespół ten towarzyszył wielu imprezom organizowanym przez TPA w kraju i zagranicą. Zarząd Główny TPA, z okazji 40-lecia Oddziału Lubelskiego skierował specjalny List gratulacyjny do dziewięćdziesiątletniego założyciela zespołu, jego wieloletniego dyrektora, Stanisława Leszczyńskiego. Odgrywał on wielką rolę w organizacji różnych działań popularyzujących kulturę polską wśród Polonii. Listy gratulacyjne od władz TPA otrzymali także członkowie jego rodziny, zaangażowani w te działania oraz prowadzenie zespołu a także przedstawiciele zespołu.
Uroczystościom towarzyszyła ekipa TVP, która nagrała rozmowy z Konsulem Honorowym Republiki Austrii w Lublinie, Piotrem Majchrzakiem oraz członkiem Prezydium ZG TPA, Wiceprezesem Zarządu Oddziału TPA w Lublinie, dr inż. Stanisławem Błaziakiem.