25 kwietnia 2018

Medal  700-lecia Lublina dla Towarzystwa Polsko-Austriackiego

25 kwietnia 2018 r. w Sali Rady Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyło się nadzwyczajne zebranie lubelskiego oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego. Miało uroczysty charakter,  gdyż rozpoczynające 42. rok działalności Towarzystwo-Polsko Austriackie mające swoją siedzibę na Wydziale Politologii otrzymało medal 700-lecia Miasta Lublin przyznany przez Prezydenta dr Krzysztofa Żuka. Lubelski Oddział TP-A grupujący różne środowiska, ale w większości składający się z przedstawicieli lubelskich uczelni otrzymał medal „W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina”. W imieniu Prezydenta Lublina medal wręczył Zdzisław Niedbała na ręce prezes dr Elżbiety Muciek
i wiceprezesa dr Stanisława Błaziaka. W tej miłej uroczystości wzięli udział: dziekan Wydziału – prof. dr hab. Iwona Hofman, która w ciepłych słowach pogratulowała sukcesu w działalności Towarzystwu oraz Dariusz Śladecki – dyrektor Domu Polonii oraz prezes lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Dariusz Śladecki gratulując Towarzystwu wręczył legitymację członkowską Stowarzyszenia Wspólnota Polska jego honorowemu prezesowi  – prof. dr hab. Władysławowi Kucharskiemu w uznaniu szczególnych zasług dla Stowarzyszenia.

opr. dr Elżbieta Muciek