25 kwietnia 2018

W dniu 25.04.2018 r. Towarzystwo Polsko Austriackie Oddział w Radomiu rozpoczęło obchody 100-lecia Republiki Austrii.
W ramach obchodów 100-lecia Republiki Austrii w sali Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii ” Łaźnia” wobec wielu słuchaczy, którym bliska jest historia Republiki Austrii, sympatyków TPA O/Radom i zaproszonych gości, dr Kamil Kubicki – historyk, stypendysta Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu wygłosił wykład
nt. “Cesarz Austrii Franciszek Józef I w oczach Polaków”.
Był to bardzo interesujący wykład wraz z prezentacją o przywódcy i polityku Austrii Franciszku Józefie I, który był darzony sympatią przez Polaków. Jaki był tak naprawdę stosunek Cesarza do Polaków, do sprawy polskiej w okresie jego panowania – jednego
z trzech państw zaborczych, nastawienie Cesarza do Polaków, jego szacunek i uznanie dla Polaków o tym mówił dr Kamil Kubicki. Wielu ze słuchaczy dowiedziało się, że w historie Niepodległego Państwa Polskiego wpisał się Kraków i Radom. Po tak ciekawym wykładzie nie zabrakło ożywionej dyskusji.
Na zaproszenie TPA O/Radom w spotkaniu wzięli udział m.in.:
1. Pan mgr Stanisław Szumski – Sekretarz Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko Austriackiego w Warszawie
2. Pan prof.dr hab. Marek Wierzbicki – Przedstawiciel Radomskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej
3. Pani mgr Kamila Burzyńska – doktorantka filologii angielskiej Uniwersytetu Marii Curii Skłodowskiej w Lublinie
4. Pan mgr Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy
5. Pan mgr Sebastian Równy – Dyrektor Wydziału Kultury UM Radomia
6. Pan mgr Jerzy Madejski – dziennikarz, założyciel Towarzystwa Polsko Austriackiego
w Radomiu.
Relacja: mgr Irena Szcześniak
Zdjęcia: Janusz Kunka