26 kwietnia 2016

23 kwietnia 2016 r. w siedzibie Uczelni Łazarskiego w Warszawie, pierwszego Honorowego Członka Wspierającego TPA, pod przewodnictwem prezesa prof. nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego TPA. Zarząd Główny przyjął informację Prezydium o działaniach w okresie od Walnego Zjazdu Delegatów TPA, który się odbył 18 kwietnia 2015 r. oraz plan pracy Prezydium Zarządu Głównego w 2016 r. Zaaprobował wzór Regulaminu Koła Młodych TPA. Pierwsze koło powołane zostało w Oddziale TPA w Łowiczu. Koła które, działają w ramach oddziałów Towarzystwa, mogą zrzeszać młodzież szkół średnich oraz studentów. Ponadto, przedmiotem obrad były sprawy organizacyjne. W obradach Zarządu Głównego TPA  uczestniczył Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej prof. dr hab. Henryk Bednarski.