12 kwietnia 2016

 W dniu 12 kwietnia 2016 r. odbyło się zebranie Zespołu Roboczego Prezydium ZG TPA, w którym uczestniczyli: prezes Zbigniew Tomkowski, wiceprezes Marek Żukowski, sekretarz generalny Janusz Gast, sekretarz Stanisław Szumski oraz skarbnik Sławomir Wróblewski. Podczas spotkania omówiono projekt Regulaminu Koła Młodzieży TPA opracowany przez sekretarza Stanisława Szumskiego.  Regulamin zostanie przedstawiony do dyskusji na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego Towarzystwa. Ponadto, przyjęto porządek obrad posiedzenia Zarządu Głównego TPA, które zostało zwołane przez prezesa Zbigniewa Tomkowskiego na dzień 23 kwietnia 2016 roku.