1 listopada 2019

Zapalone znicze na grobach nieznanych żołnierzy austriackich

1 listopada 2019 r. na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie zostały zapalone znicze na mogiłach nieznanych żołnierzy austriackich przez przedstawicieli lubelskiego oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego.

Fot. 1 Krzyż upamiętniający nieznanych żołnierzy austriackich, którzy zginęli w 1918 r.
Fot. 2. Znicz zapala dr Stanisław Błaziak – wiceprezes Oddziału TP-A w Lublinie.
Fot. 3. Znicz ustawia Stanisław Komorski, członek Oddziału TP-A w Lublinie.

opr. Elżbieta Muciek, Prezes Oddziału TPA w Lublinie
zdjęcia: Stanisław Komorski