29 listopada 2019

125 – lecie Związku Polaków w Austrii “STRZECHA”

W dniu 29 listopada 2019 roku, na prośbę prof. nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego, Prezesa Zarządu TPA, reprezentowałem nasze Towarzystwo podczas uroczystego koncertu z okazji 125 – lecia Związku Polaków w Austrii “Strzecha” pod Patronatem Honorowym ze strony austriackiej:
Prezydenta Republiki Austrii, dr. Alexandra Van der Bellena
Kanclerza Republiki Austrii, Sebastiana Kurza
Burmistrza Miasta Wiednia dr. Michaela Ludwiga
Przewodniczącego ARGE Volksgruppen Ing. Stefana Pauera
Wybitnego slawisty Profesora Uniwersytetu Wiedeńskiego Univ. Prof. Mag. Dr. Aloisa Woldana
Ze strony polskiej:
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy,
Prezesa Wspólnoty Polskiej Dariusza Piotra Bonisławskiego,
Dyrektora Instytutu Polskiego w Wiedniu Rafała Sobczaka,
Kierownika Zakładu Badań Etnicznych UMCS prof. dr. hab. Konrada Zielińskiego
Honorowego członka Strzechy prof. Władysława Kucharskiego,
Historyka młodego pokolenia, Profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego dr. hab. Tomasza Pudłockiego.

Koncert odbył się w sali im. Króla Jana III Sobieskiego w Stacji Polskiej Akademii Nauk
w Wiedniu i poprzedziła go część oficjalna poprowadzona przez Janinę Głowacki, Prezesa Zarządu Związku Polaków w Austrii “Strzecha”, która po powitaniu gości wygłosiła referat o historii “Strzechy”.

Z zaproszonych gości wystąpili: Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii, Jolanta Róża Kozłowska, Kierownik Zakładu Badań Etnicznych UMCS prof. dr hab. Konrad Zieliński, Dyrektor Wiedeńskiej Stacji Polskiej Akademii Nauk,  prof. Arkadiusz Radwan, Historyk młodego pokolenia Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Tomasz Pudłocki, Wiceprezes Towarzystwa Polsko-Austriackiego, mgr Janusz Gast, oraz Przewodniczący  ARGE  Volksgruppen,  Ing.Stefan Pauer.

Na  zakończenie wystąpień gości, Janusz Gast odczytał list gratulacyjny od prof. nadzw. dr. Zbigniewa Tomkowskiego, Prezesa TPA oraz wręczył medale “60 lat – Blisko Austrii” wraz z publikacjami wydanymi z okazji obchodów 60 lecia powstania Towarzystwa Polsko – Austriackiego Prezes Janinie Głowackiej, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii, Jolancie Róży Kozłowskiej, prof. dr. Theodorowi Kanitzerowi oraz Annie Honig.

Pan Adam Czartoryski – członek Zarządu Strzechy przeczytał dyplomy gratulacyjne od:
Prezydenta Republiki Austrii, Alexandra Van der Bellena, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy I listy gratulacyjne  od: wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Stanisława Karczewskiego, Burmistrza Wiednia dr. Michaela Ludwiga, Prof.Dybasia.

O historii Związku Polaków w Austrii „Strzecha“ referat wygłosił członek Zarządu, absolwent Uniwersytetu Wiedeńskiego, doktorant Uniwersytetu Rzeszowskiego, mgr Adam Stanisław Czartoryski.

Po części oficjalnej odbył się znakomity koncert w wykonaniu  artystów z Wiednia: Agnieszki Lis/sopran, Anny Gutowskiej/skrzypce, Zbigniewa Pinderaka/tenor i Marka Kudlickiego/ fortepian.

Po koncercie można było obejrzeć, świetnie przygotowaną wystawę dokumentującą historię “Strzechy”.

Uroczystość zakończyło przyjęcie, podczas którego dyskutowanego o dorobku i przyszłości Związku Polaków w Austrii „Strzecha“.

opr. mgr Janusz Gast, wiceprezes TPA

Wystawa