14 grudnia 2016

W dniu 14 grudnia 2016 r. w Austriackim Forum Kultury w Warszawie odbyło się interesujące sympozjum naukowe na temat :  OBRAZ AUSTRII W POLSCE  W LATACH  1945  – 2016  z udziałem ponad stu osób reprezentujących środowisko naukowe oraz instytucje zainteresowane Austrią i współpracą polsko – austriacką.
Otwarcia obrad dokonał  JE Ambasador Austrii w Warszawie dr Thomas Buchsbaum. Tezy poszczególnych problemów stanowiących treść sympozjum przedstawili : dr Agnieszka Węgrzyńska – Kisztelińska (Uniwersytet Łódzki) ” Austria w polskim dyskursie publicznym po roku 1945 “, dr Ewa Godlewska (UMCS)  “Obraz Austrii w Polsce po 1945 r.” , prof. dr Peter Ruggenthaler ( Uniwersytet w Grazu) “Stosunki polsko – austriackie w czasie zimnej wojny” oraz dr Jakub Parnes (UJ) “Obraz Austrii w Polsce  w publicystyce tygodnika Polityka w latach 1999 – 2014”.
W panelowej dyskusji wziął udział prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski ( Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie), który poświęcił swe wystąpienie przedstawieniu   i scharakteryzowaniu czynników ( obiektywnych i subiektywnych ) wywierających istotny wpływ na kształtowanie obrazu Austrii w społeczeństwie polskim po II wojnie światowej.
W sympozjum wzięli również udział przedstawiciele Zarządu Głównego TPA : mgr inż Andrzej Karliński oraz red. Jerzy Wojciewski.