25 listopada 2016

W piątek 25 listopada 2016 roku, w gmachu Uczelni Łazarskiego, gościliśmy Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego dr Monikę Janicką. Spotkanie, w którym z ramienia  Zarządu Głównego naszego Towarzystwa uczestniczyli mgr Janusz Gast, sekretarz generalny oraz mgr inż. Andrzej Karliński, skarbnik TPA, poświęcone było wzajemnej prezentacji  działań naszych stowarzyszeń oraz poszukiwaniu przestrzeni do działań wspólnych. Pani Prezes Monika Janicka poinformowała o konkursach dotyczących Austrii organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego:
– konkurs dla Gimnazjalistów w roku 2017,
– konkurs Turbolandeskunde (dla szkół ponadgimnazjalnych) w roku 2018.
Jednocześnie wyraziła nadzieję na współpracę TPA z PSNJN przy w/w imprezach.
Janusz Gast zaprosił Panią prezes Monikę Janicką do udziału w Radzie Społeczno-Programowej TPA, która zostanie powołana w najbliższym czasie. Uzgodniono, że pomiędzy PSNJN a TPA zostanie podpisane porozumienie o współpracy obu stowarzyszeń.
Miła i konstruktywna atmosfera spotkania zaowocowała decyzją o kontynuacji merytorycznych kontaktów.