16 października 2017

W dniu 16 października 2017 r. odbyła się rozmowa przedstawicieli studenckich i doktoranckich kół naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego reprezentowanych przez mgr Aleksandrę Ziober (Doktoranckie Koło Naukowe Historii Nowożytnej im. J. Leszczyńskiego) oraz Julię Pomian (Studenckie Koło Naukowe Nowożytników im. W. Czaplińskiego) z Prezesem Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego mgr. Lubomirem Wędzichą. Spotkanie zostało zaaranżowane przez Dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Rościsława Żerelika oraz Zastępcę Dyrektora ds. nauki i współpracy z zagranicą dr. hab. Filipa Wolańskiego, prof. UWr. Na spotkaniu wstępnie omówiono zasady powołania Akademickiego Koła Naukowego Historyków przy Wrocławskim Oddziale TPA, którego zainteresowania naukowe obejmowałyby okres panowania na Dolnym Śląsku dynastii Habsburgów tj. lat 1526 – 1742.
Opracował: mgr Lubomir Wędzicha, Prezes Oddziału TPA we Wrocławiu