16 października 2017

W Wiedniu o Królu Janie III Sobieskim
W dniach 19 -20 września 2017 w Wiedniu miała miejsce konferencja naukowa pod tytułem:
„Jan III Sobieski – polski bohater narodowy i zwycięzca spod Wiednia. Historia. Pamięć. Dziedzictwo” zorganizowana min. przez Polską Akademię Nauk Stację Naukową w Wiedniu oraz Austriacką Akademię Nauk. Referatom naukowców z Austrii, Polski i Niemiec przysłuchiwały się również przedstawicielki częstochowskiego oddziału naszego Towarzystwa Beata Nawrocka i Bogumiła Kmieć.
Obowiązkowym punktem pobytu w Wiedniu była oczywiście wizyta na wzgórzu Kahlenberg, gdzie w odległości 200 m od Kościoła powstaje pomnik naszego Króla.
Mamy nadzieję, że zwycięska szarża Jana III Sobieskiego w niedługim czasie będzie tam widoczna w pełnej postaci.
W salach wystawowych Winterpalais (bogato wyposażonego pałacu mieszkalnego i reprezentacyjnego księcia Eugeniusza Sabaudzkiego) w ramach wystawy pod tytułem: „Jan III Sobieski. Polski Król w Wiedniu” można było zapoznać się z zarysem osobowości naszego Króla, jego drogą do korony, życiem rodzinnym oraz samą bitwą pod Wiedniem.
Wystawa składała się także z eksponatów Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Sanktuarium na Jasnej Górze, gdzie można również poznać Jana III Sobieskiego jako mecenasa sztuki i nauki oraz osobę prywatną.
dr Bogumiła Kmieć, Prezes Oddziału TPA w Częstochowie

W Wiedniu o Janie III Sobieskim- zdjęcia