24 kwietnia 2023

Jubileusz 70-lecia Zespołu Tańca Ludowego
Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Z okazji 70-lecia Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie Janusz Gast, Wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko – Austriackiego,  uczestniczył w obchodach Jubileuszu. Podczas Koncertu Galowego “Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy”, który się odbył  w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS  “Chatka Żaka” w imieniu Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko – Austriackiego i jego Prezesa, prof. nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego złożył podziękowania za wieloletnią współpracę i ogromny wkład w kształtowanie dobrych stosunków między Polską a Republiką Austrii. Dokonał również dekoracji Zespołu najwyższym odznaczeniem Towarzystwa Polsko – Austriackiego, Medalem “Blisko Austrii”.

Założony i kierowany przez wielce zasłużonego Stanisława Leszczyńskiego, a od wielu lat   przez jego syna Lecha Zespół, przez minione 70 lat, odnosił i nadal odnosi w kraju i za granicą sukcesy artystyczne. Niezliczone koncerty (ponad 9 tys.) w wielu polskich miastach i wsiach, ogromna ilość (około 6 tys.) wojaży zagranicznych do wielu krajów na wszystkich kontynentach oraz wielokrotne występy w Austrii prezentujące polską kulturę ludową, uczyniły zespół niekwestionowaną Instytucją Kultury Narodowej.

Zespół prezentował się w każdym ważniejszym miejscu na świecie, m.in. w siedzibie ONZ w Waszyngtonie oraz w siedzibie UNESCO w Wiedniu. Był także pierwszym zespołem, który zatańczył w Watykanie.

Liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte na prestiżowych krajowych i światowych festiwalach świadczą o bardzo wysokim poziomie artystycznym zespołu. Jest to niewątpliwie zasługa Stanisława i Lecha Leszczyńskich, znakomitej kadry artystycznej oraz wspaniale tańczących i śpiewających kolejnych pokoleń studentów. Zespół wielokrotnie występował przed Polonią Świata zawsze zadziwiając widzów interesującym programem i artystycznym wykonaniem.

Na przestrzeni minionych lat Zespół wychował wybitnych choreografów i wykształcił kadrę instruktorów muzyki i tańca, którzy w różnych zakątkach świata, w skupiskach polonijnych krzewią tradycję i ukazują innym narodom piękno polskiego folkloru.

Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej stał się niekwestionowanym Ambasadorem Polski w świecie, a w kraju znakomitym reprezentantem swojego regionu, Lublina i macierzystej uczelni.

Gratulujemy dyrektorowi, kierownikowi artystycznemu i choreografowi mgr Lechowi Leszczyńskiemu, artystycznej kadrze oraz wszystkim członkom Zespołu dotychczasowych osiągnięć i życzymy kolejnych sukcesów  i pomyślności.

Podczas uroczystości gratulacje i podziękowania oraz życzenia kontynuowania pięknej tradycji w swych wystąpieniach złożyli: Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Janusz Gast, Wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko – Austriackiego w Warszawie, Marcin Nowak, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Lublina oraz jako gospodarz Jubileuszu, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, JM Rektor UMCS.

Po zakończeniu Koncertu Galowego gratulacje i życzenia składały również delegacje kilkunastu zaprzyjaźnionych zespołów pieśni i tańca z kraju i z zagranicy.

 

Zapraszamy do obejrzenia w poniższym linku krótkiego filmu z Koncertu Galowego.

https://fb.watch/kf8DzO85cO/

Opracowanie: Janusz Gast
Zdjęcia: ZTL UMCS