29 kwietnia 2023

TURBOLANDESKUNDE W CZĘSTOCHOWIE

Tegoroczna edycja VIII Ogólnopolskiego Konkursu Turbolandeskunde: „Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”, który organizuje Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, poświęcona jest Austrii.

Dlatego też przygotowanie i przeprowadzenie etapu regionalnego w Częstochowie odbyło się  przy współpracy oddziałów PSNJN oraz TPA.

PSNJN reprezentowały:
mgr Beata Kobyłkiewicz oraz mgr Małgorzata Czech,
natomiast TPA: dr Bogumiła Kmieć, mgr Dorota Grzywna
i mgr Krzysztof Kostarczyk.

W tym etapie Konkursu, który odbył się 21 kwietnia 2023r. w Liceum im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, wzięły udział  trzyosobowe zespoły ze szkoł ponadpodstawowych Częstochowy i regionu, które przeszly do tego etapu po eliminacjach pierwszego stopnia. Biorący udział w konkursie wykazali się dużą znajomością wielu różnorodnych dziedzin związanych z Austrią.

Wśród nauczycieli języka niemieckiego, którzy przygotowali młodzież do Konkursu pojawiło się duże zainteresowanie współpracą z  naszym oddziałem Towarzystwa Polsko- Austriackiego.

opracowanie: częstochowski oddział TPA