24 lutego 2020

Bal Wiedeński w Częstochowie

Koniec karnawału w Oddziale TPA w Częstochowie miał szczególny akcent. W dniu 24 lutego 2020 w Sali widowiskowej Szkoły Podstawowej Nr 38 w Częstochowie spotkali się znamienici goście, ażeby najpierw obejrzeć występ debiutantów, a następnie tanecznym krokiem − zgodnie z najlepszymi tradycjami wiedeńskimi − zakończyć tegoroczny sezon balowy. Uczniowie klas tanecznych oraz początkujący piosenkarze, pod kierunkiem dyplomowanego nauczyciela tańca pana Marcina Kisztelińskiego oraz nauczycielki muzyki pani Anny Leszczyńskiej, uświetnili swoim występem początek balu. Pierwszy honorowy taniec – czyli walc J. Straussa „Nad pięknym modrym Dunajem”− zatańczył pan dr Ryszard Stefaniak – Wiceprezydent Miasta Częstochowy z uczennicą najstarszej klasy tanecznej Kingą Gosińską. Pan Wiceprezydent wypowiedział też tradycyjne „ALLES WALZER !!! − jako sygnał do rozpoczęcia balu. Goście mogli skosztować typowych wiedeńskich specjałów oraz obejrzeć wystawę książek poświęconych parze Cesarskiej Franciszkowi Józefowi II oraz Sissi. Bal zorganizowano przy współpracy pani Anny Dymek − dyrektor SP 38 w Częstochowie oraz pani Moniki Mielczarek – Soluch − opiekunki Młodzieżowego Koła TPA, która była też współautorką wystroju plastycznego.

Opracowanie: Oddział TPA  w Częstochowie