6 marca 2020

Przedstawiciele władz Towarzystwa Polsko – Austriackiego z wizytą
u Ambasadora Austrii w Warszawie, dr Wernera Almhofera.

6 marca 2020 r. Ambasador dr Werner Almhofer przyjął delegację Zarządu Głównego TPA w następującym składzie: Prezes – prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski; Wiceprezes Zarządu Głównego TPA– mgr Janusz Gast oraz Sekretarz Zarządu Głównego TPA,
mgr inż. Andrzej Karliński.

Prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski przekazał Ekscelencji Ambasadorowi podziękowanie za okazywaną Towarzystwu życzliwość wyrażoną również przy okazji obchodów jubileuszu 60-lecia powstania organizacji. Przypomnijmy że Ambasador objął jubileuszowe obchody Patronatem Honorowym. Uczestniczył też w jubileuszowych imprezach, które się odbyły 16 listopada 2019 r.  w murach Uniwersytetu Warszawskiego,

Sekretarz Zarządu Głównego TPA, mgr inż. Andrzej Karliński, przekazał informację o założeniach i działaniach mających na celu organizację kolejnego Forum. Jego współorganizacją zainteresowany jest samorząd Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki koło Warszawy na czele z Burmistrzem, Grzegorzem Benedykcińskim. Należy nadmienić,
że Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki rozwija od wielu lat efektywnie współpracą z miastem Weiz koło Grazu. II Polsko – Austriackie Forum Samorządowe odbędzie się w Grodzisku Mazowieckim w dniach 14 – 15 maja 2021 r.

Mgr Janusz Gast przekazał informacje o obchodach 125 rocznicy działalności Związku Polaków w Austrii “Strzecha”, najstarszej organizacji polonijnej w Europie, na których reprezentował Zarząd Główny TPA.  Poinformował, że drugiego dnia pobytu w Wiedniu
tj. 30 listopada 2019 roku, spotkał się z Ambasador RP w Austrii,  panią Jolantą Różą Kozłowską, którą poinformował o przygotowaniach do organizacji  II Forum Samorządowego. Pani Ambasador wspierała TPA podczas organizacji I Forum, które odbyło się w Rzeszowie i zapewniła, że tym razem  również możemy liczyć na jej życzliwość i pomoc. Obiecała, że w rozmowach oficjalnych z przedstawicielami samorządów austriackich będzie popularyzować ideę współpracy  polsko-austriackiej w tej dziedzinie oraz zachęcać ich do udziału w II Forum w 2021 roku.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Ambasador z wielką uwagą  wysłuchał i przyjął przedstawione mu informacje i ponownie wysoko ocenił  dokonania i rezultaty rzeszowskiego Forum. Zapewnił udzielenie TPA wszelkiej niezbędnej  pomocy w przygotowaniu  II Forum oraz nader pozytywne odniósł się do zamiaru Zarządu Głównego wzbogacenia jego programu o problematykę ekologiczną, podkreślając ogromne znaczenie tych zagadnień we współczesnym świecie i  wskazując na duże możliwości współpracy polskich i austriackich samorządów w tej dziedzinie.

Z dużym zadowoleniem przyjął propozycję Zarządu Głównego TPA objęcia Honorowego Patronatu nad II Polsko-Austriackim Forum Samorządowym w  Grodzisku Mazowieckim
w 2021 roku.

Opr. Stanisław Szumski
Sekretarz Generalny TPA