26 października 2015 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego, na którym oceniono przygotowania i organizację Walnego Zjazdu Delegatów TPA. Dokonano podziału zadań wśród członków Zarządu Głównego. Przyjęto informację Sekretarza, mgr Stanisława Szumskiego o pracach nad dokumentem “Kierunki programowe działalności TPA w latach 2015 – 2019”. Zatwierdzono przedstawioną przez Sekretarza Generalnego, mgr Janusza Gasta, koncepcję strony internetowej Towarzystwa. Informację o działaniach związanych z założeniem konta bankowego TPA przedstawił Skarbnik, mgr Sławomir Wróblewski.