28 marca 2018

Polsko-Austriackie FORUM Samorządowe

Rzeszów, 13 kwietnia 2018

Zaplanowane na 13 kwietnia obrady w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie zapowiadają się niezwykle interesująco. Obrady poprowadzi red. Mirosław Mazanec z Dziennika Gazety Prawnej – ostatnio pozyskanego  sponsora  prasowego FORUM. FORUM otworzy i powita licznych gości prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Austriackiego.

Należy podkreślić, że będziemy obradować pod patronatem honorowym Ambasadora Austrii w Polsce, Marszałka Podkarpacia, Prezydenta Rzeszowa i Związku Miast Polskich zaś podstawę merytoryczną obrad będą stanowiły wystąpienia Prezydenta Rzeszowa
i członka Zarządu Miasta Klagenfurt – dwóch miast od lat owocnie ze sobą współpracujących i zaprzyjaźnionych.

W FORUM weźmie udział liczne grona działaczy samorządowych z całej Polski reprezentujących regiony (województwa), miasta a także mniejsze gminne ośrodki. Spodziewamy się ożywionej wielowątkowej, gorącej dyskusji także w kwestiach  wykorzystania procesów integracyjnych w ramach UE   w procesie kształtowania społeczeństw obywatelskich.

Przygotowania do FORUM wkroczyły w ostatnią organizacyjną fazę. Wysłane zostały imienne zaproszenia. Z końcem tygodnia spodziewamy się potwierdzenia udziału od większości uczestników. Dokonaliśmy także pewnych korekt w porządku obrad: oba panele (samorządowy i przedsiębiorców) odbędą się w tej samej sali – jeden po drugim. Zapewni to możliwość obserwacji całości obrad przez  wszystkich uczestników. Jeśli dyskusja będzie bardzo ożywiona, to istnieje możliwość jest nieograniczonego przedłużenia. A właściwie ograniczonego: na godz. 20.00 planowany jest uroczysty bankiet.

Członek Prezydium Zarządu Głównego TPA, Andrzej Karliński

Założenia Programowe

Porządek obrad

Uchwała Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Austriackiego
z dnia 14 lutego 2018r.

załacznik 1 Uchwała