28 stycznia 2018

Spotkanie noworoczno – opłatkowe w Lublinie

Członkowie lubelskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego uczestniczyli
w uroczystym spotkaniu opłatkowym Prezydenta Lublina z Polonią w ramach 700-lecia miasta. Spotkanie odbyło się 28 stycznia  (w niedzielę) o godz. 15.00 na Zamku Lubelskim w reprezentacyjnej sali Galerii Malarstwa Polskiego XVII – XIX wieku, gdzie obok wielu wybitnych obrazów ukazujących historię Rzeczypospolitej eksponowany jest obraz Jana Matejki pt. Unia Lubelska. Współorganizatorem spotkania był oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska. W części oficjalnej wystąpili m.in.: prof. Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski, Małgorzata Błaszczyk-Osik z Urzędu Marszałkowskiego, Zdzisław Niedbała reprezentujący Urząd Prezydenta Miasta, Marcin Nowak z ramienia Rady Miasta oraz Dariusz Śladecki, Dyrektor Domu Polonii. Swoje osiągnięcia zaprezentowały  stowarzyszenia działające w Lublinie na rzecz Polaków za granicą. Kolorytu spotkaniu dodało Bractwo Kurkowe, którego członkowie wystąpili w tradycyjnych strojach.
Zebrani wzięli następnie udział w koncercie kolęd i pieśni kresowych w  wykonaniu Polskiego Chóru „Zgoda” z Brześcia. Wśród gości z Białorusi,  Kazachstanu, Mołdawii, Rosji i Ukrainy stanowiących blisko 80-osobową reprezentację  byli też harcerze z drużyny im. R. Snarskiego  i harcerki z drużyny im. T. Kościuszki z Brześcia.
W wydarzeniu, które zakończyło się poczęstunkiem, wzięło udział ponad 300 osób.

opr. dr Elżbieta Muciek, Prezes Oddziału TPA w Lublinie