9 lutego 2017

W dniu 9 lutego, w siedzibie Ambasady Republiki Austrii w Warszawie, Ambasador dr Thomas M. Buchsbaum przyjął przedstawicieli władz Towarzystwa z Prezesem Zarządu Głównego, prof. nadzw. dr Zbigniewem Tomkowskim. W spotkaniu uczestniczyli: Wiceprezes ZG, prof. nadzw. dr Marek Żukowski, Sekretarz Generalny, mgr Janusz Gast, Sekretarz ZG, mgr Stanisław Szumski oraz Skarbnik, mgr inż. Andrzej Karliński.
Przedstawiciele TPA poinformowali Pana Ambasadora o działaniach stowarzyszenia, wskazując na inicjatywy adresowane do młodzieży w formie Kół Młodzieży, które mogą być powoływane przy oddziałach terenowych Towarzystwa. Pierwsze koła zostały utworzone w Łowiczu i we Wrocławiu. Poinformował również o inicjatywie podjęcia współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Polskiego, z którym TPA pragnie zorganizować ogólnopolski konkurs wiedzy o Austrii. Szczególną okolicznością w działalności programowej Towarzystwa będzie 100-lecie utworzenia Pierwszej Republiki Austriackiej przypadające na 2018 r. Z tej okazji TPA zamierza zorganizować konferencje naukowe (wspólnie z współpracującą uczelnią), seminaria tematyczne oraz wydać stosowne publikacje. Omawiano też inicjatywę utworzenia Rady Społeczno-Programowej TPA, która skupiałaby przedstawicieli instytucji austriackich i polsko-austriackich działających w Polsce.
Pan Ambasador podziękował za dotychczasowe działania Towarzystwa. Potwierdził wolę uczestnictwa, zarówno jego osobiście, pracowników Ambasady oraz Konsuli Honorowych Republiki Austrii w inicjatywach organizowanych przez TPA. Zwrócił się z prośbą o wcześniejsze przekazywanie informacji dotyczących planowanych inicjatyw.