15 lutego 2023

Bal Wiedeński w Częstochowie

Wyprzedzając o jeden dzień Bal w Operze Wiedeńskiej w dniu 15 lutego 2023r.
w Częstochowie − po dwuletniej przerwie − odbył się Bal Wiedeński.

Program artystyczny zawierał akcenty wiedeńskie z walcem „Nad pięknym modrym Dunajem” J. Straussa (syna).

W tym roku słynne „ALLES WALZER !!!” zawołała pani Anna Leszczyńska − nauczycielka muzyki i członkini TPA. Tańce uczennic i uczniów szkoły przygotował choreograficznie pan Marcin Kiszteliński – nauczyciel tańca, który wraz z małżonką wystąpił również
w profesjonalnej wersji walca. O akcenty austriackie w wystroju plastycznym balu zadbała pani Monika Mielczanek –Soluch, opiekunka Koła Młodzieży TPA, działającego w szkole.

Punktem kulminacyjnym balu było uhonorowanie pani Anny Dymek − dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstochowie − medalem 60lecia TPA „Blisko Austrii”, przyznanym przez Zarząd Główny TPA w Warszawie, jako uznanie za wieloletnią współpracę
w różnorodnych formach aktywności szkoły związanych z działalnością Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Częstochowie.

List gratulacyjny z tej okazji wystosował prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski − Prezes ZG TPA w Warszawie, a został on odczytany przez pana Krzysztofa Kostarczyka

opracowanie: Oddział TPA w Częstochowie