16 sierpnia 2020

XXXVI CHOPIN FESTIVAL w GAMING

W dniach 14 – 16 sierpnia 2020 r. odbył się XXXVI już Chopin Festival organizowany corocznie przez Międzynarodowe Towarzystwo Chopinowskie we Wiedniu.

To niewątpliwie zasługa wieloletniego Prezesa tego Towarzystwa, jednocześnie Prezesa Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Chopinowskich, prof. dr Theodora Kanitzera. To on był pomysłodawcą idei Chopin Festival w Gaming i  spiritus movens kolejnych edycji Festiwalu. Korzysta z ofiarnej pomocy działaczy Towarzystwa Chopinowskiego we Wiedniu, pod kierunkiem Sekretarza Mariusza Morgi. Organizacja tegorocznego Festiwalu była szczególnie trudna z uwagi na uwarunkowania związane z pandemią koronawirusa.

Festiwal odbywa się w murach XIV – wiecznego zespołu klasztornego Kartuzów, co tworzy szczególną atmosferę do odbioru wspaniałej muzyki. Tegoroczny festiwal, pod hasłem „ Chopin i Beethoven, Romantyk i Klasyk” prezentował utwory obu tych geniuszy muzycznych.

W tym roku bowiem przypada  250 – ta rocznica urodzin Ludwiga van Beethovena.

Organizatorom Festiwalu udało się zapewnić grono znamienitych wykonawców muzyki.

Szczególne wrażenie mógł wywrzeć koncert w wykonaniu kameralnej orkiestry dziecięco-młodzieżowej „CAMERATA prima la musica WIEN”, prowadzonej przez muzyków znakomitej orkiestry symfonicznej, „Wiener Philharmoniker”.

Uroczyste otwarcie Festiwalu na dziedzińcu klasztoru zaszczyciła także Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej we Wiedniu, Jolanta Róża Kozłowska. Obecna była także delegacja miasta Zabrze, z Prezydent Małgorzatą Mańka – Szulik. Filharmonia Zabrzańska gościła na Festiwalu w ubiegłym roku.

Na zaproszenie prof. dr Theodora Kanitzera na Festiwalu, jako reprezentant Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko – Austriackiego, gościł Sekretarz Generalny Towarzystwa Polsko – Austriackiego, Stanisław Szumski z małżonką, Magdaleną Mazińską – Szumską. W trakcie sobotniego koncertu dokonał wręczenia Medalu za Zasługi Towarzystwa Polsko – Austriackiego prof. dr Theodorowi Kanitzerowi. Do własnych życzeń dla Profesora przekazał także życzenia od Prezesa Towarzystwa Polsko – Austriackiego, prof. nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego. Oprócz szefowania Towarzystwem Chopinowskim we Wiedniu, Profesor Kanitzer jest także wieloletnim Prezesem Towarzystwa Austriacko – Polskiego we Wiedniu. Oba Towarzystwa łączą wieloletnie więzi współpracy. Prof. dr Theodor Kanitzer jest pierwszym zagranicznym działaczem któremu przyznano Medal za Zasługi Towarzystwa Polsko – Austriackiego. W swoim wystąpieniu w trakcie sobotniego koncertu, Stanisław Szumski podkreślił zasługi prof. dr Theodora Kanitzera dla rozwoju współpracy austriacko – polskiej i popularyzacji polskiej kultury w Austrii.

Stanisław Szumski wręczył także pamiątkowy Medal wydany z okazji 60-lecia powstania Towarzystwa Polsko – Austriackiego, Sekretarzowi Towarzystwa Chopinowskiego we Wiedniu, Mariuszowi Mordze.

Udział w dorocznych Festiwalach Chopinowskich w Gaming można z całą pewnością polecić wszystkim melomanom muzyki.

Opr. Stanisław Szumski