20 lipca 2021

Relacja z uroczystej ceremonii odznaczenia austriackim orderem
wiceprezesa Towarzystwa Polsko – Austriackiego
Janusza Gasta

Na początku  lipca br.  otrzymałem od Pana Ambasadora Austrii w Polsce dr. Wernera
Almhofera zaproszenie na  uroczystą ceremonię wręczenia orderu Panu Januszowi Gastowi, która była zaplanowana na 20 lipca br. w rezydencji Ambasadora Austrii w Warszawie.
Oczywiście potwierdziłem, że przybędę, no i uczestniczyłem w tej niecodziennej, bardzo
wzniosłej i przyjemnej uroczystości.

Ambasador dr Werner Almhofer  bardzo ciepło i miło powitał przybyłych na uroczystość
gości, a następnie  wygłosił przyjazną  dla Janusza Gasta laudację. Przedstawił w niej liczne, znaczące zasługi wyróżnionego dla świetnej współpracy polsko-austriackiej. Przypomniał, że Janusz Gast od blisko 30 lat działa na rzecz trwałego zbliżenia polsko-austriackiego. Następnie odczytał akt nadania  mu orderu przez Prezydenta Republiki Austrii, Alexandra Van der Bellena i dokonał doniosłej dekoracji, co zostało przyjęte przez zgromadzonych długimi oklaskami. Po dekoracji odczytano list skierowany do Janusza Gasta od b. prezesa Związku Artystów Scen Polskich ZASP, Olgierda Łukaszewicza.
Ambasadorowi towarzyszył dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie, dr Rupert Weinmann.

Chwilę potem ustawiła się długa kolejka zaproszonych przyjaciół  i znajomych, aby złożyć udekorowanemu serdeczne gratulacje. Wśród nich dostrzegłem b. ambasadorów Andrzeja Załuckiego i Jacka Paliszewskiego, wybitnych profesorów Krzysztofa Szamałka z Uniwersytetu Warszawskiego i Janusza Foglera z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który od lat prezesuje ZAIKS-owi, b. posła dr. Pawła Pudłowskiego – prezesa Zarządu HPE, b. dyrektora Departamentu Książki i Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Sztuki, Maksymiliana Celedę, Tadeusza Gajewskiego, prezesa zarządu Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”, Piotra Kledzika, prezesa zarządu PORR Polska, Krzysztofa Szadurskiego, prezesa zarządu  „SYRENA – Hotels”, red. Annę Popek z TVP oraz red. Jolantę Furgał z TVP Polonia,  Ewę Kielak Ciemniewską, red. naczelną miesięcznika „Stolica”, red. Jana Ordyńskiego, komentatora dziennika „Rzeczpospolita”, red. naczelnego Andrzeja Rogińskiego z „Południe – Głos Warszawiaków”, Adama Ludwiczaka
z Akademii WWW,  no i z rodziny Janusza Gasta – Darię Gast i Przemysława Gasta.

W uroczystości wzięli również udział zaproszeni przedstawiciele naczelnych władz Towarzystwa Polsko – Austriackiego w osobach: mgr Irena Szcześniak, członkini Prezydium, prezes Oddziału TPA w Radomiu, mec. Roman Podświadek, skarbnik Zarządu Głównego, prezes Oddziału TPA w Zamościu, mgr Ryszard Cetnarski, członek Prezydium pełniący obowiązki sekretarza Zarządu Głównego oraz red. Jerzy Wojciewski, sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej.

Jak już skończyła się kolejka Janusz Gast w pięknych słowach podziękował ambasadorowi
Almhoferowi za przyznanie mu tak wysokiego orderu od Państwa Austriackiego. Powiedział, że czuje się zaszczycony i jest wzruszony. Następnie uchylił rąbka rodzinnej tajemnicy mówiąc, iż jego bliskie zainteresowanie Austrią bierze się stąd, ponieważ jego pra, pradziadek był Austriakiem, który ożenił się z urodziwą Polką i zamieszkał z nią w Jaśle usytuowanym w dawnej Galicji.

Janusz Gast  założył w 1990 roku Agencję Wydawniczo-Reklamową „DINO”,
której jednym z pierwszych wydawnictw był „Przewodnik po Austrii”, a na początku lat dziewięćdziesiątych b. szef Janusza Gasta z Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „POLONIA”, prof. nadz. dr Zbigniew Tomkowski zachęcił by wstąpił do Towarzystwa Polsko-Austriackiego, co też uczynił. Tam pełnił funkcję Skarbnika, Sekretarza Generalnego, a ostatnio Wicprezesa TPA.

Na zakończenie udekorowany Janusz Gast odczytał tekst adresu skierowanego do ambasadora Wernera Almhofera przez prezesa Zarządu Głównego TPA prof. Zbigniewa Tomkowskiego.

Po części oficjalnej tego uroczystego spotkania ambasador zaprosił gości na koktail, podczas którego prowadzili w miłej atmosferze rozmowy  przyjaciele, rodzina i znajomi Janusza Gasta.

Ja także dołączam się do gratulacji dla Janusza, który wniósł wiele ciekawych inicjatyw
do działalności Towarzystwa Polska – Austria.

Jerzy Wojciewski

Zdjęcia: Maria Wilma/Adam Ludwiczak