25 kwietnia 2022

Przedstawiciele Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko – Austriackiego z wizytą
u Ambasadora Austrii w Warszawie, mgr Andreasa Stadlera.

 W dniu 25 kwietnia 2022 r., przedstawiciele władz naczelnych Towarzystwa: Prezes Zarządu Głównego TPA, prof. nadzw. dr. Zbigniew Tomkowski, Wiceprezesi Zarządu Głównego TPA, mgr. Janusz Gast i mgr. inż. Andrzej Karliński oraz Sekretarz Generalny TPA, mgr. Stanisław Szumski, złożyli wizytę Ekscelencji Ambasadorowi.

W spotkaniu wziął także udział Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej TPA, prof. nadzw. dr Marek Żukowski.

Celem wizyty było przedstawienie informacji o działalności Towarzystwa. Mgr Andreas Stadler objął funkcję najwyższego przedstawiciela Austrii w Warszawie latem 2021 r.

Choć pierwszy kontakt członków władz naczelnych TPA z Ekscelencją Ambasadorem był możliwy w trakcie uroczystości święta narodowego Austrii w październiku 2021 r., była to pierwsza okazja do przedstawienia pełniejszej informacji o dotychczasowej działalności Towarzystwa oraz o planach na najbliższą przyszłość.

Ekscelencja Ambasador wyraził swoje poparcie dla inicjatyw Towarzystwa Polsko – Austriackiego. Dowodem na to jest, między innymi, zgoda na objęcie Honorowym Patronatem II Polsko – Austriackiego Forum Samorządowego w Grodzisku Mazowieckim, planowanego na 7 października 2022 r. oraz chęć uczestnictwa w tej imprezie.

Wyraził również otwartość na swoje zaangażowanie w inne inicjatywy Towarzystwa, jak uroczystość 35-lecia powstania oddziału TPA we Wrocławiu.

Opr. S. Szumski
Sekretarz Generalny TPA