27 listopada 2021

Zebranie oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Nowym Sączu

W dniu 27 listopada 2021 r. odbyło się Walne Zebranie członków Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Nowym Sączu. Było to pierwsze takie wydarzenie po pandemii. Podsumowaliśmy niemal roczną działalność, szczególnie wydarzenia związane z Carlem Mengerem – ekonomistą, twórcą austriackiej szkoły ekonomii, który urodził się w Nowym Sączu. W bieżącym roku minęło 100 lat od jego śmierci, z tej okazji ogłosiliśmy go patronem roku w naszym Oddziale.

W czasie zebrania wręczyliśmy medal 60-lecia TPA Pani Małgorzacie Borsukowskiej – Stefaniczek, która była wieloletnim prezesem oraz współtwórcą sądeckiego Oddziału. Nasze grono powiększyło się także o Roberta Kowalskiego, szefa Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Nowym Sączu.

O bieżących wydarzenia w naszym oddziale, artykuły o tematyce galicyjsko – austriackiej można śledzić na naszym fb: https://www.facebook.com/PoGalicji

Opracował: dr Łukasz Połomski, prezes Oddziału TPA w Nowym Sączu