28 czerwca 2021

Konsul Generalny Austrii w Nowym Sączu

28 czerwca 2021 r. Nowy Sącz odwiedził Philipp Charwath, Konsul Generalny Austrii w Krakowie. Jego wizyta była związana z zaproszenie nowosądeckiego Oddziału TPA.

Konsul zwiedził sądecką starówkę, gdzie poznał przeszłość Nowego Sącza, szczególnie w kontekście relacji polsko-austriackich. W tym krótkim historycznym spacerze niezwykle ważnym aspektem była historia Galicji. Konsul odwiedził też teren dawnej dzielnicy żydowskiej, gdzie z zainteresowaniem wysłuchał trudnej historii wojennej miasta.

Pan Charwath spotkał się z zarządem Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Nowym Sączu i władzami miasta. Rozmowa z prezydentem Ludomirem Handzlem była okazją do głębszego poznania specyfiki dzisiejszego miasta.

Ze strony naszego Towarzystwa Konsula podejmował zarząd nowosądeckiego Oddziału TPA: Agnieszka Filipek, Edyta Danielska, Łukasz Połomski i Artur Franczak.

Nadesłał: dr Łukasz Połomski, prezes Oddziału TPA w Nowym Sączu