27, 30 maja 2019

W dniu 30 maja 2019 roku w Radomskim Oddziale Towarzystwa Polsko – Austriackiego miało miejsce  bardzo ważne  wydarzenie. Niezwykła uroczystość  zakończenia  „Konkursu Wiedzy o Austrii”   w ramach inauguracji 60-lecia Towarzystwa Polsko  – Austriackiego  pod patronatem Ambasadora  Austrii w Polsce   dra Wernera  Almhofera  w Radomskim Oddziale  TPA zgromadziła wielu dostojnych gości . Wzięli w niej udział przedstawiciele  Zarządu Głównego  Towarzystwa Polsko – Austriackiego w Warszawie: Wiceprezes ZG TPA – mgr Janusz Gast, Sekretarz Generalny ZG TPA w Warszawie – mgr Stanisław Szumski oraz Sekretarz ZG TPA w Warszawie –  mgr Kazimierz Fordon. Na zaproszenie Radomskiego Oddziału TPA przybył również Wójt Gminy Puławy – Honorowy Obywatel Austrii mgr Krzysztof Brzeziński.  Ponadto obecni byli  Przedstawiciele władz miasta Radomia   Dyrektor Wydziału Kultury – mgr Sebastian Równy, Kierownik Referatu Edukacji  – mgr Emilia Romanowska, Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga
w Radomiu – mgr Jerzy Ciecieląg, Dyrektor „Łaźni” RKŚT i G w Radomiu  – mgr Beata Drozdowska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Radomiu Pani Anna Własiuk.

Podczas uroczystości został odczytany list Prezydenta Miasta Radomia  Radosława Witkowskiego, w  którym  wyraża zadowolenie  że właśnie w Radomiu zainaugurowane zostały wydarzenia w ramach 60-lecia Towarzystwa Polsko – Austriackiego.  Świadczy to
o wielkim zaangażowaniu członków radomskiego oddziału TPA, o ich profesjonalizmie, wiedzy ale też umiejętności grupowania różnych środowisk wokół ważnej idei upowszechniania  dziedzictwa kulturowego Austrii i wspólnej historii naszych państw.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt trwałej     i owocnej  współpracy TPA  Oddział
w Radomiu z Ambasadą Austrii w Polsce, Oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Radomiu, Łaźnią Radomskim Klubem Środowisk Twórczych
i Galerią oraz radomskimi szkołami.

Wiceprezes ZG TPA w Warszawie,  mgr Janusz Gast  w swoim przemówieniu nawiązał do historii 60-lecia i działalności Towarzystwa. Natomiast mgr Krzysztof Brzeziński – Honorowy Obywatel Austrii w swoim refleksyjnym  przemówieniu  nawiązał do wcześniejszych  doświadczeń z pobytu w Austrii, gdzie piastował funkcje Dyrektora szkoły muzycznej w gminie miasta Gross-Siegharts. Gratulował organizatorom wspaniałego wydarzenia na okoliczność  inauguracji Jubileuszu 60-lecia TPA.

Bardzo ważnym punktem programu było uroczyste wręczanie nagród
i dyplomów zwycięzcom „ Konkursu  Wiedzy o Austrii” – laureatom I,II,III miejsca oraz wyróżnionym, a także podziękowań nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów
do konkursu. W etapie szkolnym konkursu uczestniczyło 213 uczniów z 11 szkół ponadgimnazjalnych Radomia. W II etapie konkursu wzięło udział 26 uczniów z 9 szkół:
I LO, II LO, III LO, IV LO, V LO, I Społecznego Liceum STO, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych oraz Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji
i Usług w Radomiu. W finale na pytania otwarte dotyczące Austrii odpowiadało 12 uczniów. Spośród nich wyłoniono zwycięzców. Najlepszy wynik uzyskała Klaudia Gutkowska – uczennica I LO im. M. Kopernika (opiekun: mgr Teresa Ciepły). Tuż za nią uplasowała się Julia Chmielowiec –     z  IV  LO  im. Dra T.Chałubińskiego (opiekun:  mgr Izabela Ikwanty). Trzecie miejsce zajął Beniamin Sibilski z III LO im.płk.D.Czachowskiego w Radomiu (opiekun: mgr Agnieszka Ficek)

Ceremonię wręczania nagród i dyplomów laureatom Konkursu uświetniła prezentacja młodych talentów muzycznych – uczniów  Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, którzy przygotowali na tę  okoliczność  koncert  utworów muzyki klasycznej na  różnych  instrumentach muzycznych.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzeć przygotowaną specjalnie na tę okazję wystawę zdjęć z wyjazdów do Austrii członków Radomskiego Oddziału TPA.

Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, który był okazją do wielu miłych rozmów.

Relacja Prezesa TPA O/Radom – mgr Ireny  Szcześniak                                                 

Zdjęcia z konkursu Wiedzy o Austrii w dniu 27.05.2019r.
autor: Janusz Kunka

Zdjęcia z Finału konkursu Wiedzy o Austrii w dniu 30.05.2019r.