4 marca 2016

Prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski, Prezes Zarządu Głównego oraz mgr Janusz Gast, Sekretarz Generalny TPA  w dniu 4 marca 2016 roku spotkali się z mgr Krystyną Fórmaniak, Sekretarzem Uczelni Łazarskiego oraz  mgr Dagmarą Madany, Specjalistą ds Nieruchomości. Celem spotkania było ustalenie spraw organizacyjnych dotyczących nieodpłatnego użyczania Zarządowi Głównemu TPA przez Uczelnię Łazarskiego jako Honorowego Członka Wspierającego TPA,  sal konferencyjnych dla potrzeb działalności naszego Towarzystwa.