4 sierpnia 2017

W dniach 3 i 4 sierpnia 2017r. przedstawiciele Wrocławskiego Oddziału TPA uczestniczyli
w spotkaniach z 41 osobową grupą z Austrii, która przebywała na Dolnym Śląsku  w ramach „Reiseseminar: Auf den Spuren von Edith Stein In Schlesien”. Seminarium zostało zorganizowane przez Remberta Schleichera, byłego Konsula Republiki Austrii w Krakowie, reprezentującego Internationales Bildungsnetzwerk PILGRIM przy współpracy Gregora Ulricha Henkel – Donnersmarck (OCist), opata klasztoru cystersów w Heiligenkreuz reprezentującego Philosophisch – Teologische Hochschule Benedikt XVI w Heiligenkreuz. Współorganizatorem spotkań ze strony polskiej był m.in. prof. dr hab. Edward Białek
z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W dniu 3.08.2017r. gości
z Austrii uroczyście podejmował w Sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Andrzej Jezierski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Natomiast w dniu 4 czerwca 2017r. uczestnicy i ich goście zwiedzili m.in. Synagogę pod Białym Bocianem oraz uczestniczyli w uroczystej kolacji zorganizowanej przez Towarzystwo Edyty Stein we Wrocławiu.
Hasłem przewodnim ruchu PILGRIM, jest „Żyjąc świadomie – budujesz przyszłość”. Ruch działa w zakresie budzenia świadomości i odpowiedzialności za przyszłość, przekuwania idei PILGRIM w czyny, pracy z drugim człowiekiem, pracy z młodym pokoleniem, które będzie budować nie tylko własną przyszłość, ale też przyszłość świata.
mgr Lubomir Wędzicha