Nowy Ambasador Austrii

Nowy Ambasador Republiki Austrii w Polsce

Serdecznie witamy nowego Ambasadora Austrii w Polsce, Andreasa Stadlera i jego małżonkę Rebeccę Greenstein.

Andreas Stadler jest wiodącym austriackim dyplomatą, kuratorem, pisarzem, wykładowcą, i politologiem.

„Zamierzam jeszcze bardziej pogłębiać – już teraz doskonałe – stosunki między Austrią i Polską we wszystkich obszarach dyplomacji” stwierdził nowy ambasador. „Bardzo dziękuję mojemu poprzednikowi, Ambasadorowi Wernerowi Almhoferowi, za jego rozważny wkład w dwustronną współpracę polityczną, gospodarczą, kulturalną, naukową i konsularną. Ważną kwestią będzie dla mnie również prezentowanie pracy austriackich przedstawicielstw w Polsce poprzez dyplomację publiczną i media społecznościowe.”

Dotychczas pełnił szereg wysokich i odpowiedzialnych funkcji.
2018 – lipiec 2021 austriacki ambasador na Maltę, kierownik referatu ds. Cywilnych Aspektów Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE
2013 – 2018 OBWE/ Rada Europy, Zastępca szefa misji austriackiej przy OBWE
2007 – 2013 Dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Nowym Jorku
2004 – 2007 Doradca ds. Nauki, Sztuki i Kultury w austriackiej Kancelarii Prezydenta, Gabinet Prezydenta Federalnego
1999 – 2004 Dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie. Pełniąc tę funkcję
częstokroć służył życzliwą radą i pomocą w podejmowanych przez Towarzystwo Polsko-Austriackie działaniach programowych.
1995 – 1999 Zastępca Ambasadora w Ambasadzie Austrii w Zagrzebiu
1993 – 1995 Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
1992 – 1993 Podyplomowe studia na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji
1990 – 1991 Referent ds. Europy Wschodniej w Instytucie Karla Rennera
1984 – 1989 Studia politologii, języków słowiańskich, prawa międzynarodowego, prawa europejskiego, Uniwersytet w Wiedniu (tytuł magistra: lipiec 1989)
1988 / 89 Studia na Uniwersytecie Warszawskim

  • Gościnne wykłady od roku 2013 na Uniwersytecie Sztuki Stosowanej
  • Lektor na Uniwersytecie Wiedeńskim od 2016
  • Wykłady i zajęcia edukacyjne: Uniwersytety w Wiedniu, Innsbrucku, Malcie, Warszawie, Krakowie, Gordon College Boston, Columbia University, Stanford, German Studies Association USA, Islamabad
  • Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Republiki Austrii
  • Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej (2004)
  • Medal “Zasłużony dla Warszawy” (2004)

Języki obce:
Płynna znajomość: angielski, francuski, polski, bośniacki/chorwacki/serbski/czarnogórski, włoski

* na podstawie informacji zamieszczonej na stronie Ambasady Austrii w Polsce

Zarząd Główny TPA