Archiwa Obrazek

24 listopada 2023

Spotkanie z Ambasadorem Republiki Austrii

W dniu 24 listopada 20223 roku nowe władze, członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Oddziałów Towarzystwa Polsko – Austriackiego zostali zaproszeni przez JE Andreasa Stadlera,  Ambasadora Republiki Austrii w Warszawie na koktajl w jego rezydencji. Po powitaniu Przez Pana Ambasadora zaproszonych gości,  głos zabrał Janusz Gast, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko Austriackiego w Warszawie, który podziękował za zaproszenie i przedstawił Panu Ambasadorowi naszych działaczy uczestniczących w spotkaniu.

W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju stosunków między Polską a Republiką Austrii w imieniu Zarządu Głównego Prezes Janusz Gast udekorował Pana Ambasadora, najwyższym odznaczeniem TPA, “Medalem Blisko Austrii”, a Lubomir Wędzicha, Wiceprezes Zarządu Głównego wręczył bukiet róż z prośbą o przekazanie  nieobecnej małżonce.

Po uroczystym nadaniu “Medalu Blisko Austrii’ głos zabrał  Janusz Gast, który w swoim wystąpieniu poinformował Pana Ambasadora o dokonaniach Towarzystwa Polsko-Austriackiego w minionej, kadencji (2019 – 2023) oraz zamierzeniach programowych w najbliższych latach m.in. organizacji obchodów 65 lecia TPA w 2024 roku oraz organizacji III Polsko – Austriackiego Forum Samorządowego w 2025 roku w Zamościu. Głos zabrał również Roman Podświadek, Sekretarz Generalny TPA, który przedstawił cele organizacji III Forum i opowiedział o historii Zamościa. Na koniec swojego wystąpienia wręczył Panu Ambasadorowi grafikę ukazującą zabytkowy rynek i zaprosił do Zamościa.

Na zakończenie tej części spotkania Pan Ambasador podziękował za przyznanie mu “Medalu Blisko Austrii” i  za działalność Towarzystwa mającą na celu pogłębianie przyjaznych stosunków polsko – austriackich oraz rozwoju współpracy gospodarczej. kulturalnej, naukowo-technicznej, sportowo-turystycznej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii i zaprosił na poczęstunek, podczas którego prowadzono w miłej i przyjaznej atmosferze rozmowy kuluarowe.

Zarząd Główny TPA
Zdjęcia: Maciej Markowski, Maciej Wcisło

 

23 września 2023

Posiedzenie Zarządu Głównego TPA

W dniu 23 września 2023 roku odbyło się w Domu Literatury w Warszawie posiedzenie Zarządu Głównego TPA, podczas którego przyjęto rezygnację i odwołano prof. dr hab. Krzysztofa Kuczyńskiego z funkcji Prezesa TPA.

Dokonano wyboru nowego Prezesa Zarządu Głównego, którym został Mgr Janusz Gast oraz  Sekretarza Generalnego, Mgr Mec. Romana Podświadka.

Podjęto uchwały:

  • o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów TPA w II kwartale 2024 roku.
  • w sprawie Regulaminu Młodzieżowych Kół TPA
  • w sprawie zorganizowania w Zamościu w 2025 roku III Polsko – Austriackiego Forum Samorządowego

Janusz Gast jest aktywnym członkiem Towarzystwa Polsko – Austriackiego od ponad trzydziestu lat. W minionym okresie pełnił funkcję Skarbnika, Sekretarza Generalnego oraz Wiceprezesa Zarządu Głównego TPA. Za swą społeczną pracę otrzymał Honorową Odznakę Zasłużonego dla TPA, Medal “Blisko Austrii” oraz Medal 60 lecia TPA.

Za liczne, znaczące zasługi dla polsko-austriackiej współpracy oraz działalności na rzecz trwałego zbliżenia polsko-austriackiego, Prezydent Republiki Austrii, Alexander Van der Bellen przyznał Januszowi Gastowi  w 2021 roku order.