21 marca 2019

Walny Zjazd Delegatów TPA

W kwietniu br. mijają cztery lata od  poprzedniego Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Polsko-Austriackiego. W związku z tym zgodnie z wymogami Statutu (par. 23),  Zarząd Główny TPA zwołał kolejny zwyczajny Walny Zjazd Delegatów TPA, który odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2019 r.  w Warszawie w Uczelni Łazarskiego przy ul. Świeradowskiej  43 (dzielnica Mokotów).

Podczas obrad Walnego Zjazdu Delegatów  dokonane  zostanie podsumowanie czteroletniej działalności statutowo – programowej Towarzystwa: Zarządu Głównego oraz regionalnych oddziałów TPA, realizujących zadania naszego  stowarzyszenia  w trudnych niekiedy warunkach, stosujących wiele interesujących form i metod pracy, mających na celu upowszechnianie wśród społeczeństwa polskiego rzetelnej wiedzy o Austrii.

Zjazd uchwali kierunki działalności programowej Towarzystwa  na  kolejne cztery lata oraz dokona wyboru władz naczelnych : Zarządu Głównego  i Głównej Komisji Rewizyjnej TPA.

Aktualnie w oddziałach Towarzystwa odbywają się zebrania ogólne, podczas których dokonywany jest wybór Delegatów na Walny Zjazd Delegatów.

Opr. mgr Stanisław Szumski
Sekretarz Zarządu Głównego TPA