4 maja 2018

Wizyta w Gminie Puławy

Korzystając z majowego weekendu Sekretarz Zarządu Głównego TPA, Stanisław Szumski
z małżonką złożyli wizytę w Gminie Puławy. Powodem tej wizyty było spotkanie z Wójtem tej gminy drugą kadencję, panem Krzysztofem Brzezińskim.

Osoba Wójta stanowi przykład pozytywnego związania losów życiowych Polaka z Austrią. Wyjechawszy z Polski z początkiem burzliwych lat osiemdziesiątych, jako początkujący student muzyki mógł dokończyć wyższe studia muzyczne z wyróżnieniem w Austrii. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywał w pracy zawodowej, jako dyrektor szkoły muzycznej i kierownik artystyczny miejskiej orkiestry dętej w miejscowości Gross-Siegharts. Uzyskał w 1988 r. honorowe obywatelstwo Republiki Austrii. W czasie pobytu w tym kraju dał się poznać jako propagator kultury polskiej. Żegnając Austrię w 2007 r.,po blisko dwudziestoletnim pobycie, otrzymał Złoty pierścień za zasługi dla gmin w Austrii i zagranicą. Po powrocie do Polski został Zastępcą Burmistrza miasta Poniatowa. Doprowadził do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy tym miastem a Gross-Siegharts. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu za Zasługi RP.

Wójt Krzysztof Brzeziński aktywnie uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo Polsko-Austriackie.

Wizyta w Urzędzie Gminy pozwoliła zapoznać się z jej dynamicznym rozwojem w ostatnich latach. Wiele inwestycji sfinansowanych zostało dzięki wykorzystaniu wsparcia finansowego z różnych programów Unii Europejskiej.

Miłym akcentem wizyty w gminie było uczestnictwo w koncercie organowym w pięknie odrestaurowanym kościele we wsi Gołąb. Koncert ten został zorganizowany przez aktywnie działające Towarzystwo Przyjaciół Gołębia.

Opr. mgr Stanisław Szumski