14 maja 2018

Jubileuszowy koncert w Austriackim Forum Kultury

Wyjątkowo wcześnie Towarzystwo zaczęło świętować jubileusz sześćdziesięciolecia powstania, kiedy to 29 grudnia 1959 r. na zebraniu postanowiono o jego utworzeniu.
A to za sprawą Austriackiego Forum Kultury w Warszawie, które to zorganizowało 14 maja 2018 r. koncert dedykowany Towarzystwu, właśnie z racji zbliżającego się jubileuszu. Koncert pod nazwą „Bitter Fruit” był wyjątkowy, bo na proste, historyczne flety i śpiew. Zespół VIVID Consort z Wiednia, składający się z trzech urodziwych, młodych flecistek, wykonał utwory muzyczne powstałe w średniowieczu i renesansie. Witając zebranych, Dyrektor Austriackiego Forum Kultury, Radca Minister Ambasady Austrii w Warszawie, Rupert Weinmann podkreślił okazjonalność tego koncertu. W koncercie uczestniczyło spore grono działaczy Towarzystwa na czele z Prezesem, prof. nadzw. dr Zbigniewem Tomkowskim. Poza członkami Towarzystwa z Warszawy na koncert przybyli członkowie Towarzystwa z Oddziału w Radomiu, z panią Prezes Ireną Szcześniak; z Oddziału w Łowiczu, z Prezesem dr Tadeuszem Żaczkiem oraz pani Prezes Zarządu Oddziału TPA w Łodzi, dr Agnieszka Kisztelińska – Węgrzyńska. Koncert zaszczycili swoim udziałem Jego Ekscelencja Ambasador Austrii w Warszawie, dr Werner Almhofer, jego zastępca –Minister Martin Hermges, a także Radca Handlowy Ambasady, dr Karl Schmidt z małżonką.

Po koncercie Ambasador dr Werner Almhofer wydał koktajl dla członków Towarzystwa.
W swoim przemówieniu podziękował Towarzystwu za wieloletnią działalność oraz życzył dalszych sukcesów. Występujący Prezes TPA, prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski podkreślił, że najbliższe inicjatywy organizowane przez Towarzystwo będą miały związek ze stuleciem powstania Republiki Austriackiej. Złożył na ręce Ambasadora oraz Dyrektora Austriackiego Forum Kultury podziękowania za wieloletnią, dobrą współpracę. Zaprosił też Ambasadora jak też towarzyszących mu przedstawicieli Ambasady i Austriackiego Forum Kultury do uczestnictwa w konferencji naukowej pt. “Republika Austrii. Dzieje, współczesność, relacje polsko austriackie.” organizowanej 7 czerwca 2018 r. wspólnie przez Towarzystwo Polsko – Austriackie i Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie.

Oprac. Stanisław Szumski

Zdjęcia: Janusz Kunka