7 maja 2019

„Konkurs Wiedzy o Austrii“ organizowany w ramach obchodów 60-lecia Towarzystwa Polsko-Austriackiego.
Organizatorem „Konkursu Wiedzy o Austrii“ jest Towarzystwo Polsko-Austriackie (TPA)
Oddział w Radomiu we współpracy z Oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (PSNJN) w Radomiu oraz „Łaźnią”, Radomskim Klubem Środowisk Twórczych i Galerią.
Celem Konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów związanej z Austrią, zainteresowanie uczniów kulturą Austrii oraz kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
TEMATYKA KONKURSU
Austria – elementy geografii, historii, zwyczajów i obyczajów, kultury, sztuki i języka.
Konkurs przygotowuje i przeprowadza Komisja Konkursowa z siedzibą w Zespole Szkół
Ekonomicznych w Radomiu, ul. Wernera 22.
Regulamin konkursu zawierający informacje szczegółowe dostępny w poniższym linku.
mgr Irena Szcześniak, prezes Oddziału TPA w Radomiu