10 maja 2021

Młodzież w Towarzystwie Polsko-Austriackim

 Walny Zjazd Delegatów TPA, który odbył się 18 kwietnia 2015 r., uznając potrzebę włączenia w działalność Towarzystwa młodzieży, dokonał stosownych zmian w Statucie TPA umożliwiających wcielenie w życie tego postulatu.

Aktywność młodzieży w Towarzystwie może być realizowana w zorganizowanej formie w postaci Kół Młodzieży działających w ramach oddziałów TPA (par. 40, pkt. 3 Statutu TPA). Opracowany został regulamin koła. Mogą być tworzone Szkolne Koła Młodzieży i Akademickie Koła Młodzieży. W par. 1, pkt. 6 regulaminu tak opisane są cele Koła Młodzieży: „Koło Młodzieży realizuje cele statutowe i programowe TPA w formach i metodach adekwatnych dla działalności młodzieży, zwłaszcza organizuje spotkania, prelekcje, konkursy, wyjazdy do Austrii zapoznające z relacjami polsko-austriackimi oraz kulturą Austrii.”

Od tego wydarzenia rozpoczął się systematyczny proces poszerzania udziału młodzieży w różnym wieku w działalności Towarzystwa.

Pierwsze Koło Młodzieży powstało w ramach Oddziału TPA w Łowiczu powołane mocą uchwały Zarządu Oddziału z 12 stycznia 2016 r. Skupia ono młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu oraz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu. Dorocznie organizowane są konkursy wiedzy o Austrii. Przykładem działania Koła Młodzieży była inscenizacja  teatralna w trakcie finału konkursu miejsko-powiatowego wiedzy o Austrii który odbył się 13 czerwca 2019 r.

Koła młodzieżowe Oddziału  TPA w Częstochowie zaczęły powstawać w roku szkolnym 2017/2018. Pierwszym krokiem były rozmowy zWiceprezydentem Miasta Częstochowy, dr Ryszardem Stefaniakiem, w celu uzyskania „zielonego światła” na współpracę ze szkołami oraz doboru szkół, a następnie ustalono z dyrektorami zakres współpracy. Wybrane zostały dwie szkoły podstawowe: SP Nr 38 oraz SP Nr 13 w Częstochowie, a także dwie szkoły średnie: Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie oraz zamiejscowo I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu.

Następnie rozpoczęła się współpraca z nauczycielkami języka niemieckiego, jako opiekunkami Kół Młodzieży TPA i cykliczne zajęcia w szkołach. W ramach nowej działalności zorganizowano spotkanie z p. Gabriele Lenger, dyrektor Narodowego Biura Promocji Austrii − „Austria-info” z siedzibą w Warszawie, która w październiku 2017r. odwiedziła Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie wraz z praktykantem, studentem turystyki z Wiednia.

W kwietniu i maju 2018r. gościem wszystkich kół młodzieżowych była studentka turystyki z Wiednia p. Lara Schmuck. Tematem spotkań były osobliwości Wiednia, a także słynne postacie z historii Cesarstwa Austro-Węgier. Odbywały się też mini-quizy wiedzy o Austrii z nagrodami. Spotkania miały niespodziewane zakończenie, kiedy to słowa pożegnania i podziękowania wypowiedziane zostały przez gościa z Wiednia nienaganną polszczyzną. Uczniowie zapewniali, że postarają się wkrótce mówić tak dobrze po niemiecku jak Lara po polsku. Był to kolejny krok w kierunku utworzenia Szkolnego Centrum Turystyki Austrii oraz szkolnych kącików austriackich −„Austria-Eck”. W grudniu 2019r z dla uczczenia jubileuszu 60 – lecia powstania TPA dokonano uroczystego otwarcia Szkolnego Centrum Turystyki Austrii w ZSE w Częstochowie.

W grudniu 2018r. koła młodzieżowe Szkół Podstawowych Nr 13 i Nr 38 w Częstochowie zorganizowały Festiwal austriackiej kolędy „Cicha noc” w wielu językach z okazji obchodów dwusetnej rocznicy jej powstania.

Koła młodzieżowe w oddziałach TPA podejmują też próby nawiązania współpracy między sobą, i tak w styczniu 2019r. miał miejsce gościnny wykład na temat powstania „Cichej nocy” w Kole Młodzieży TPA w Łowiczu. Po wykładzie był czas na wymianę doświadczeń i plany na dalszą współpracę oddziałów TPA w Częstochowie i w Łowiczu.

Rokrocznie w dniu 12 września dla upamiętnienia Odsieczy Wiedeńskiej we wszystkich kołach młodzieżowych oddziału częstochowskiego odbywają się okolicznościowe prezentacje i spotkania dyskusyjne.

Opiekunki kół pracują z grupami co najmniej dziesięcioosobowymi, które działają w ramach roku szkolnego. Opiekunki kół rekrutują młodzież we wrześniu każdego roku. Dzięki współpracy z agencjami turystycznymi w Austrii pozyskiwane są materiały krajoznawcze. Praca kół młodzieżowych TPA jest koordynowana przez zarząd oddziału TPA przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego – oddziału w Częstochowie. Jednym z celów kół młodzieżowych TPA jest inspirowanie do nauki j. niemieckiego na oryginalnych materiałach z Austrii oraz zainteresowanie brzmieniem tego języka w wydaniu austriackim.

Oddział TPA w Radomiu, co prawda, nie posiada Koła Młodzieży ale w niektórych inicjatywach przez niego organizowanych uczestniczy młodzież miejscowych szkół. Przykładowo, 30 maja 2019 r. odbył się finał Konkursu wiedzy o Austrii w którym uczestniczyła młodzież wielu radomskich szkół średnich.

Dużej pomocy w działalności Kół Młodzieży udzielają nauczyciele, członkowie TPA. Są oni najczęściej także członkami Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Oba stowarzyszenia podpisały 9 marca 2017 r. Porozumienie o współpracy.

Powstałe, z inicjatywy mgr Doroty Dziemaszkiewicz, w grudniu 2019 r. Koło Młodzieży TPA w Szkole Podstawowej nr 81 we Wrocławiuzorganizowało, w tym trudnym okresie, „Dni Kultury Austrii”, w których wzięło udział 114 uczniów. Składały się na nie:

  • Konkurs drużynowy „Wiedzy o Austrii”
  • „Quiz o Klasykach Wiedeńskich” i najważniejszy:
  • Konkurs plastyczny „Co Wanda Rutkiewicz poza górami mogła widzieć w Austrii”. Przewodniczącym Jury był prof. Przemysław Tyszkiewicz z ASP we Wrocławiu. W związku z Konkursem wydano Katalog oraz zorganizowano wystawy prac konkursowych, m.in. w SP nr 81, Galerii Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu (wernisaż 18 maja 2020r.) oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu (siedziba Biblioteki Austriackiej). Mgr D. Dziemaszkiewicz była również animatorką tego konkursu.

Opr. Stanisław Szumski

na podstawie informacji z oddziałów TPA.