13 kwietnia 2021

Zmarł prof. dr hab. Wiesław Skrzydło – Członek Honorowy Towarzystwa Polsko – Austriackiego

12-go kwietnia 2021 r. w wieku 92 lat odszedł nasz Przyjaciel prof. Wiesław Skrzydło – wybitny prawnik, wieloletni, zasłużony rektor Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Wychowawca wielu pokoleń młodzieży, Honorowy Członek Towarzystwa Polsko-Austriackiego. Człowiek niezwykle skromny, szlachetny i prawy. Żegnamy Go z wielkim żalem.

Zarząd Główny Towarzystwa Polsko – Austriackiego w Warszawie

Wspomnienie o prof. Wiesławie Skrzydło zamieściliśmy w zakładce POŻEGNANIA.