11 marca 2020

11 marca 2020r w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii ”Łaźnia” z inicjatywy Towarzystwa Polsko Austriackiego Oddział w Radomiu w ramach kolejnych spotkań z literaturą austriacką odbył się interesujący wykład historyczny nt.”Przyczyny rozbiorów Polski, udział Austrii w rozbiorach,utworzenie Królestwa Galicji i Lodomerii”. Wykład poprowadził mgr Mirosław Wójcik – pasjpnat historii, członek TPA /Radom. W spotkaniu wzięli udział nie tylko członkowie naszego towarzystwa ale również zainteresowani historią stosunków polsko austriackich w przeszłości w okresie zaborów na terenie Radomia. Interesujący temat wywołał wiele dyskusji.

Relacja – Irena Szcześniak, prezes TPA w Radomiu.