11 marca 2020

Wizyta w firmie STRABAG Sp. z o. o.

Przedstawiciele Zarządu Głównego TPA w osobach Wiceprezesa, Janusza Gasta
i Sekretarza Generalnego TPA, Stanisława Szumskiego złożyli w dniu 11 marca 2020 r. wizytę Wojciechowi Trojanowskiemu, Członkowi Zarządu firmy, w jej siedzibie w Pruszkowie.

Celem wizyty było podziękowanie firmie za wsparcie finansowe obchodów 60-lecia powstania Towarzystwa Polsko – Austriackiego oraz zaproszenie STRABAG Sp. z o. o. do udziału w kolejnym II Polsko – Austriackim Forum Samorządowym, które odbędzie się
w Grodzisku Mazowieckim koło Warszawy w dniach 14 – 15 maja 2021 roku.

Gospodarzowi wizyty wręczony specjalny dyplom – podziękowanie, okolicznościowy medal pamiątkowy wydany z okazji 60-lecia utworzenia TPA, publikację autorstwa prof. nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego, pt. „Z dziejów Towarzystwa Polsko-Austriackiego (1959 – 1969)” oraz Księgę pamiątkową dedykowaną prof. nadzw. dr Zbigniewowi Tomkowskiemu wydaną przez Oddział TPA we Wrocławiu.

Przedstawiciele Towarzystwa poinformowali gospodarza o założeniach kolejnego Polsko – Austriackiego Forum Samorządowego. Złożyli też wstępne zaproszenie firmie STRABAG Sp. z o. o. do udziału w Forum, zwłaszcza w części gospodarczej. Zaproszenie spotkało się z zainteresowaniem.

Opr. Stanisław Szumski
Sekretarz Generalny TPA