13 maja 2017

13 maja 2017 r., w siedzibie Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyło się kolejne, prawomocne posiedzenie Zarządu Głównego TPA pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Głównego, prof. nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego.
Przed przystąpieniem do obrad, Prezes ZG wręczył członkowi Prezydium ZG, Prezesowi Zarządu Oddziału TPA w Łowiczu, dr. Tadeuszowi Żaczkowi Złotą Honorową Odznakę TPA przyznaną mu, za wieloletnią działalność społeczną w organizacji, na Walnym Zjeździe TPA 18 kwietnia 2015 r.
Zarząd Główny przyjął informację o działalności Towarzystwa w 2016 r. oraz Plan pracy Prezydium ZG na 2017 r., przedstawione przez Sekretarza Zarządu Głównego TPA mgr Stanisława Szumskiego.
Omawiając aktualne problemy działalności Towarzystwa, Sekretarz Generalny TPA, mgr Janusz Gast wskazał na następujące priorytety, które powinny być uwzględniane w działalności całego Towarzystwa:
– działania inspirujące problematyką austriacką i współpracy polsko-austriackiej w odniesieniu do środowiska zewnętrznego, jak naukowcy, instytucje i ludzie kultury czy biznesu;
– włączanie do działalności TPA młodzieży poprzez tworzenie Kół Młodzieży przy Oddziałach TPA;
– kontynuację działań mających na celu powstawanie nowych Oddziałów TPA;
– dokonanie przeglądu spraw prawno-organizacyjnych dawniej istniejących oddziałów TPA, łącznie z dokonaniem zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Głos w dyskusji zabrali: mgr Roman Podświadek, Prezes Zarządu Oddziału TPA w Zamościu, dr Tadeusz Żaczek, członek Prezydium Zarządu Głównego TPA i zarazem prezes Zarządu Oddziału TPA w Łowiczu, dr inż. Henryk Wydmuch, Wiceprezes Zarządu Głównego TPA, prof. nadzw. dr Marek Żukowski, Wiceprezes ZG TPA oraz red. Jerzy Wojciewski, członek Zarządu Głównego TPA.
Prezes ZG, prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski wskazał, że motywem przewodnim działań TPA w 2018 r. powinna być 100-na rocznica utworzenia Republiki Austrii. Z tej okazji Zarząd Główny TPA planuje zorganizować, między innymi, z jedną z warszawskich uczelni w Warszawie sesję naukową „Republika Austrii – dzieje, współczesność, perspektywy (1918 – 2018) oraz opublikować nowe opracowanie, p.t. „Austria – lata przełomu”.
Zarząd Główny podjął też decyzje dotyczące spraw organizacyjnych. Do składu Prezydium wybrano dr Bogumiłę Kmieć, Prezeskę Oddziału TPA w Częstochowie.
Oprac. mgr Stanisław Szumski, Sekretarz ZG TPA