4 maja 2017

4 maj 2017r.
Współpraca z prof. dr hab. Edwardem Białkiem i dr Justyną Radłowską zaowocowała powołaniem w dniu 4 lutego 2016r.Koła Młodzieżowego przy Oddziale w oparciu
o studentów IFG UWr., którym w dniu 6.10.2016r. uroczyście wręczono legitymacje członkowskie.
Studenci tłumaczą poezję i prozę austriacka i przygotowują spotkania literackie.
I Muzyczne spotkania z Literaturą Austriacką „Peter Turini- wiersze proza”  odbyły się
w dniu 3 grudnia 2015r.
II Muzyczne spotkania z Literaturą Austriacką „Poezja Reinera Marii Rilkego” odbyły się
7 kwietnia 2016r.
III Muzyczne spotkania „Wiersze Paula Celana” odbyły się w dniu 4.05.2017r.
Spotkania były prowadzone przez dr Justynę Radłowską i dr Krzysztofa Huszczę i były połączone z recitalem Julii Leniart.
Członkowie Koła to kol. Kol.: Dębska Paulina, Falana Aleksander, Gadomska Weronika, Glińska Edyta, Gołębowska Patrycja, Janczar Magdalena, Janicka Natalia, Paszek Kalina, Raszewska Paulina, Sak Joanna, Sowa Karina, Szcześniak Kondrad i Wielgos Weronika.
mgr Lubomir Wędzicha, Prezes Oddziału TPA we Wrocławiu.