14 marca 2017

W dniu 14 marca 2017 roku mgr Janusz Gast, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego spotkał się w Warszawie z mec. Romanem Podświadkiem, Prezesem Oddziału TPA w Zamościu. Podczas spotkania Roman Podświadek przedstawił informację o działaniach podjętych dotychczas przez nowo powstały Oddział TPA w Zamościu:
1) 10.02. udział w Koncercie Wiedeńskim – utwory Johanna Straussa
2) 14.02. spotkania: z Prezydentem Zamościa Andrzejem Wnukiem, a następnie Starostą Powiatu Zamojskiego Henrykiem Matejem (informacja o powołaniu Oddziału
i zamierzeniach programowych)
3) 14.02 spotkanie z dyrektorem Muzeum w Zamościu mgr.  Andrzejem Urbańskim (informacja o zamierzeniach Oddziału, ustalenia wstępne dotyczące współpracy obu instytucji)
4) 24.02. integracyjne spotkanie członków TPA O/Zamość na zakończenie karnawału.
5) 26.02. uczestnictwo Zarządu Oddziału w zorganizowanym przez Muzeum w Zamościu  wykładzie Profesora dr. hab. Andrzeja  Janeczka (PAN) – promocji 8 tomu opracowań map von Miega. Otwierając spotkanie Dyrektor Muzeum mgr. Andrzej Urbański poinformował zebranych o utworzeniu Oddziału TPA w Zamościu i przywitał przedstawicieli Oddziału TPA w Zamościu jako gości wykładu.
6) podjęte zostały wstępne rozmowy z dyrektorami szkół, których młodzież uczestniczy
w takich przedsięwzięciach, jak np. uroczystości wyzwolenia byłego obozu koncentracyjnego Mauthausen uczestnicy z Berlina, Wiednia i Zamościa spotkają się na przełomie kwietnia i maja 2017 r. w Austrii.
7) spotkanie z Konsulem Honorowym Austrii w Lublinie Piotrem Majchrzakiem (umówione na 20 bm.)
8) spotkanie zarządów Oddziałów Lublin i Zamość (20 bm.).
Następnie Janusz Gast poprosił o przygotowanie dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji oddziału
w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie.