24 października 2017

W dniu 24 października 2017 r. założone zostało Akademickie Koło Historyków przy Wrocławskim Oddziale Towarzystwa Polsko-Austriackiego. Podczas spotkania wybrano Zarząd Koła oraz ustalono podstawy jego funkcjonowania. Zarząd Koła: Prezes: mgr Kamil Frączkiewicz, Wiceprezes i Sekretarz: mgr Aleksandra Ziober; Skarbnik: Michał Dębicki oraz Członkowie Zarządu Julia Pomian, Agnieszka Wrzesińska. Pozostali Członkowie Koła to: mgr Paweł Borowy, Marcin Czapliński, Katarzyna Długosz, Julia Krajewska, Aleksander Spychała. Po wypełnieniu deklaracji Towarzystwa Polsko – Austriackiego Lubomir Wędzicha wręczył 10 członkom założycielom Akademickiego Koła legitymacje TPA.
Opracował: mgr Lubomir Wędzicha, Prezes Oddziału TPA we Wrocławiu

TPA Akademickie Koło Statut

TPA Akademickie protokół