17 grudnia 2015 

Na spotkaniu zespołu roboczego Prezydium Zarządu Głównego omówiono wstępnie koncepcję organizacji w listopadzie 2016 r. w Warszawie konferencji popularno-naukowej pt. “Dorobek i perspektywy współpracy Polska-Austria”. Współorganizatorem konferencji  byłby jeden z warszawskich uniwersytetów oraz Oddział Towarzystwa TPA we Wrocławiu.