14 stycznia 2016

Dr Thomas Buchsbaum, JE Ambasador Republiki Austrii w Warszawie, przyjął prof. nadzw. dr Marka Żukowskiego, Wiceprezesa Zarządu Głównego oraz mgr. Janusza Gasta, Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Austriackiego. Przedstawiciele kierownictwa TPA poinformowali Pana Ambasadora o zamierzeniach programowych TPA ujętych w planie pracy na rok 2016. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć Towarzystwa będzie zorganizowanie, wspólnie z jedną z wyższych warszawskich uczelni oraz Odziałem TPA we Wrocławiu, konferencji popularno – naukowej pt.: “Dorobek i perspektywy rozwoju stosunków polsko-austriackich”. Ponadto, Zarząd Główny TPA zamierza w latach 2016-2017 opracować i opublikować dwie prace: jedną poświęconą historii TPA, a drugą I i II Republikom Austrii. Poinformowano również o inicjatywie zorganizowania przez Oddział TPA w Lublinie  kolejnych “Dni Austrii” z okazji 40-lecia jego powstania oraz o powstaniu Kół Młodzieży TPA w Łowiczu i Wrocławiu. Na zakończenie spotkania, Pan Ambasador serdecznie podziękował za przedstawienie dotychczasowych osiągnięć oraz najbliższych planów Towarzystwa Polsko-Austriackiego.
Deklarując pomoc, życzył Towarzystwu udanej realizacji wszystkich podejmowanych przedsięwzięć.