17 października 2016

W dniu 17 października 2016 Stanisław Błaziak z  Oddziału Lubelskiego TPA oraz Andrzej Karliński reprezentujący Zarząd Główny naszego Towarzystwa, wzięli aktywny udział w „Forum Eksportu 2016” w Lublinie. Forum zostało zorganizowane przez „Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczpospolitej Polskiej” na terenie i z udziałem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
W Forum wzięło udział ponad 300. uczestników – eksporterów, przedstawicieli firm eksportujących, pracowników naukowych i studentów uczelni lubelskich, a także instytucji i organizacji zainteresowanych eksportem z całego makroregionu.
Forum było znakomitą okazją do określenia warunków rozwoju eksportu ze wskazaniem na praktyczne  jego uwarunkowania na szczeblu przedsiębiorstw a także średnich i małych firm. Forum było także miejscem wymiany doświadczeń eksporterów. Wiele miejsca poświęcono potrzebie mentalnego przygotowania polskich eksporterów do innych – odmiennych od polskich – relacji pomiędzy firmami i ludźmi. W naszym wystąpieniu nawiązaliśmy do tego wątku, wskazując na duże możliwości w łamaniu tych barier przez  towarzystwa popularyzujące  zaprzyjaźnione  kraje – w naszym przypadku Austrię. Przedstawiliśmy uczestnikom Forum cele i kierunki działania naszego Towarzystwa.  Szczególną uwagę uczestników zwróciliśmy na – nową w naszym programie – formę honorowego członkostwa połączonego ze wspieraniem finansowym naszych działań, na które darczyńcy będą mieli wpływ poprzez uczestnictwo w Radzie Społeczno-Programowej Towarzystwa polsko-austriackiego.