5 października 2016

W dniu 5.10.2016 r., w Uczelni Łazarskiego, odbyło się kolejne spotkania Zespołu Roboczego Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko–Austriackiego.
W spotkaniu, któremu przewodniczył prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski, uczestniczyli: prof. nadzw. dr Marek Żukowski, mgr Janusz Gast, mgr Stanisław Szumski oraz zaproszony mgr inż. Andrzej Karliński. Podczas spotkania przyjęto informację jaką złożyli: prof. Marek Żukowski oraz mgr Janusz Gast, dotyczącą spotkania z Rotary Club Warszawa Goethe, które odbyło się w dniu 7 września 2016 roku w Hotelu Polonia Palace w Warszawie.
Omówiono udział przedstawicieli Zarządu Głównego TPA w najbliższych imprezach:
– „Forum Eksportu 2016”, organizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy RP oraz Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie w dniu 17.10.2016r.
– otwarcie Konsulatu Honorowego Republiki Austrii w Lublinie w dniu 18.10.2016 r.
– uroczystość ponownego otwarcia i poświęcenia Cmentarza Wojennego z czasów I Wojny Światowej w Sosnowie k. Puław w dniu 19.10.2016 r.
–  przyjęcie z okazji Narodowego Święta Republiki Austrii w dniu 24.10.2016r.
– „Dzień Austrii”, organizowany z okazji 40 lecia Oddziału TPA w Lublinie w dniu 27.10.2016r.
Prof. Zbigniew Tomkowski poinformował o otwarciu nowego Konsulatu Honorowego Republiki Austrii w Katowicach oraz wysłaniu z tej okazji gratulacji dla Konsula Honorowego od władz TPA. Poinformował również o podjęciu przez Oddział TPA we Wrocławiu prac mających na celu utworzeniu Oddziału TPA w Kudowie Zdroju.
W związku z długotrwałym wyjazdem za granicę członka Prezydium ZG TPA i Skarbnika, mgr Sławomira Wróblewskiego, wpłynęła do Prezydium ZG TPA jego rezygnacja
z zajmowanych funkcji. Na wniosek prof. Zbigniewa Tomkowskiego, postanowiono przyjąć rezygnację i rekomendować na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego TPA, na te funkcje mgr inż. Andrzeja Karlińskiego.
Zespół Roboczy Prezydium ZG TPA postanowił zwołać posiedzenie Zarządu Głównego TPA w dniu 24.10.2016r. w Warszawie.