19 sierpnia 2016

   NOWA  INTERESUJĄCA PUBLIKACJA
   Dzięki staraniom Oddziału   Towarzystwa Polsko-Austriackiego  w Lublinie, ukazała się kolejna  praca zbiorowa poświęcona Austrii i stosunkom polsko-austriackim p.t. “Historyczne i polityczne związki Polski i Austrii”. Na  publikację tę złożyło się siedem  syntetycznych opracowań  poprzedzonych  wstępem dr inż. Stanisława Błaziaka oraz słowem “Od redakcji” pióra dr Elżbiety Muciek, pod której redakcją praca została wydana.
        Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż nowa, interesująca publikacja zawiera teksty znanych autorów posiadających znaczący dorobek  w dziedzinie badań dziejów
i współczesności Austrii oraz  stosunków polsko-austriackich.
 Są to następujące opracowania:
* prof.dr hab. Emila Horocha – Austria po I wojnie światowej ( główne problemy )
* prof. dr hab. Władysława Kucharskiego – Życie organizacyjne Polaków w Austrii  w XIX
i XX w.
* prof.nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego – II Republika Austrii. Zagadnienia suwerenności i neutralności (1945-1955)
* dr Ewy Godlewskiej – Współczesna polityka etniczna Austrii
* prof. dr hab. Grzegorza Janusza – Sprawa uznania  grupy polskiej w  Wiedniu  za podlegającą przepisom ustawy o grupach  narodowościowych z 1976 r.
* ks. prof. dr hab. Edwarda Walewandra – Austria moich studiów
* dr Doroty Litwin – Lewandowskiej – Prezydenci Polski i Austrii w dyskursie dyplomatycznym po 1989 r.
                       Praca zawiera również noty o autorach, bibliografię oraz indeks nazwisk.
    Należy nadmienić, że praca mogła ukazać się drukiem, dzięki pozyskaniu przez dr inż. Stanisława Błaziaka licznych sponsorów, którzy udzielili wsparcia finansowego. Należą do nich: Raiffeisen Polbank – Oddział w Lublinie, Bank BGŻ  PNB Paribas – Oddział w Lublinie oraz lubelskie  instytucje  i zakłady: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “Orion”,
” Otex “, Spółka Akcyjna, ” Żagiel “, Spółka Akcyjna”, L.T.S. Spółka z.o.o., Zakład Produkcyjny , “Agropol” Sp.j. oraz Przedsiębiorstwo  Rolno-Handlowe “Akord” Sp.z.o.o.