1 lipca 2016

W dniach 1-2 lipca 2016 roku, podczas pobytu we Wrocławiu, prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski, Prezes Zarządu Głównego TPA w Warszawie, złożył wizytę Konsulowi Honorowemu Republiki Austrii we Wrocławiu drowi Edwardowi Wąsowiczowi.    Podstawowym tematem spotkania było  omówienie wstępnej koncepcji konferencji naukowej nt  “Polska -Austria po II wojnie światowej – dorobek, doświadczenia, perspektywy.” (tytuł roboczy).  Organizatorami konferencji będą Uniwersytet Wrocławski (Instytut Germanistyki) oraz Towarzystwo Polsko-Austriackie (przy ewentualnym współudziale innych instytucji). Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem Ambasadora Austrii dra Thomasa M. Buchsbauma. W rozmowach uczestniczył mgr Lubomir  Wędzicha, wiceprezes Zarządu Głównego TPA, zarazem prezes Zarządu Oddziału TPA we Wrocławiu.
Następnie podczas spotkania z mgr Lubomirem Wędzichą zostały przedyskutowane sprawy aktualnej działalności Oddziału oraz  kwestie dotyczące  udziału grupy działaczy  wrocławskich w obchodach jubileuszu  70 lecia działalności  TPA w Wiedniu. Poruszono również problem reaktywowania oddziałów TPA w Kowarach i Legnicy.
Prof. Zbigniew Tomkowski zapoznał się także  z warunkami pracy oddziału, zwiedzając  znany Klub Muzyki i Kultury w którym odbywają się wszystkie imprezy i zebrania Oddziału.