20 listopada 2018

W ramach współpracy Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Polsko-Austriackiego i Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowano 20 listopada 2018 seminarium naukowe „POLSKA I AUSTRIA WSPÓLNE LOSY”. Spotkanie przygotowano z myślą o 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznicy powstania Republiki Austrii. Seminarium zostało podzielone na trzy części.
W trakcie pierwszej przemawiał profesor Jan Barcz – ambasador RP w Austrii w latach 1995-2000. Profesor Barcz nakreślił położenie geopolityczne Austrii po 1989 roku i scharakteryzował relacje polsko-austriackie w ostatnich trzydziestu latach. Relacje świadka wydarzeń: wojna domowa na Bałkanach, rozszerzenie NATO, rozszerzenie UE,
a także austriackie zmiany wewnątrzpolityczne ubarwione zostały anegdotami, prywatnymi zdjęciami i relacjami z oficjalnych spotkań. Druga część dotyczyła roli kultury w dwudziestowiecznych dwustronnych relacjach Polski i Austrii. Pani profesor Elżbieta Hurnik z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przybliżyła wybitne postacie łączące losy obydwu krajów od czasów Galicji po współczesność. W trzeciej i ostatniej części
dr Rafał Jung z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych zaprezentował polsko-austriacką rywalizację sportową. Seminarium zgromadziło pracowników Wydziału, członków Oddziału Łódzkiego TPA, studentów, a także młodzież z Politechniki Łódzkiej
i VIII Liceum Ogólnokształcącego.

W seminarium uczestniczył również mgr Stanisław Szumski, sekretarz Zarządu  Głównego TPA.

Oprac. Dr Agnieszka Kisztelińska – Węgrzyńska